Wersja Archiwalna

Teatr "Maska"

Siedziba

Adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 862 68 08, 862 57 17
Fax: 017 862 24 07
Strona WWW: http://www.teatrmaska.pl
E-Mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Antoni Borek - dyrektor naczelny, Ewa Piotrowska, Jacek Malinowski - dyrektor artystyczny
Siedziba: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 862 57 17
E-Mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Kompetencje: Dyrektor Naczelny
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XXXI/236/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi "Maska" w Rzeszowie.

Regulamin organizacyjny, statut, struktura organizacyjna

Budżet i bilans

- budżet na 2003 r.
- budżet na 2004 r.
- bilans 2002 r.
- bilans 2003 r.
- rachunek zysków i strat
- bilans 2006 r.
- plan finansowy na 2008 r.

Zadania i tryb działania

Zadania:
1) tworzenie dóbr kultury poprzez produkcję widowisk teatralnych,
2) poszukiwanie nowych form twórczości teatralnej przy użyciu rozmaitych form sztuki teatralnej i estradowej,
3) gromadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury,
4) edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

Tryb działania i załatwiania spraw określa Statut i Regulamin Organizacyjny Teatru „Maska” w Rzeszowie.

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
Plan na 2004 r.
Sprawozdanie z działalności za okres od 1.01 do 31.08.2004 r.
Plan finansowy na 2005 r.

Majątek

Budynki - budynki przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie,
Grunty - działki znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Teatru: nr 747, 746, 749/2, 748,

Pojazdy:
1. Autobus Autosan H – 10
2. Autobus Jelcz PR 110
3. Ford Transit
4. Citroën C – 15
5. Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI

Sprzęt teleinformatyczny:
1. Centrala telefoniczna
2. System sygnalizacji pożaru
3. System antywłamaniowy
4. 9 zestawów komputerowych

Wysokość opłat

Wysokość opłat ustala Dyrektor Naczelny w formie zarządzenia wewnętrznego.
Cena biletu na spektakl niedzielny: 11,- PLN
Cena biletu dla grupy zorganizowanej: 9,- PLN
Cena za lekcję teatralną: 2,- PLN.

Wynagradzanie

Podstawę wynagradzania pracowników w Teatrze "Maska" w Rzeszowie stanowi:
- Zakładowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Teatru "Maska" w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2005 r. wraz z załącznikami:
- Nr 1 Tabelą zaszeregowania stanowisk pracy,
- Nr 2 Tabelą stawek płac zasadniczych i dodatków funkcyjnych,
- Nr 3 Zasadami przyznawania dodatku za pracę wykonywane w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych,
- Nr 4 Zasadami przyznawania dodatku za znajomość języków obcych,
- Nr 5 Regulaminem premiowania i nagradzania pracowników zatrudnionych w Teatrze "Maska".

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Teatrze "Maska" prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:
1. archiwum tekstów teatralnych
2. archiwum artystyczne
3. archiwum administracyjne i księgowe

Data opracowania: 25.06.2003 r., 29.07.2004 r., 3.08.2004 r., 22.03.2005 r., 21.07.2005 r., 20.02.2008 r., 28.05.2009 r.

Opracowała: Joanna Glazar - sekretarka

Zatwierdził: Antoni Borek - Dyrektor Naczelny

Opublikował(a): 03.06.2015 11:15, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 07.10.2008 12:28, Wojciech Lubas
Drukuj Poleć znajomym