Wersja Archiwalna

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

 

Siedziba
Adres: 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10
Telefon: 17 748 25 85
Strona WWW: 
http://www.matip.ires.pl
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jerzy Tabin
Siedziba: 35-103 Rzeszów, ul.Hanasiewicza 10
Telefon: 17 748 25 85
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl

 

Kompetencje:

 

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji statutowych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, zwanej dalej "Jednostką", w tym do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów, przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa;

 

2. Występowania, w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, targowisk i parkingów wraz z niezbędna infrastrukturę techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym jednostki;


3. Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym w sprawach związanych z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego upoważnienia;

 

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego upoważnienia.

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Więcej informacji oraz druki wniosków znajduja się na stronie Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

 

 

Opublikował(a): 19.01.2016 08:45, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:15, Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym