Wersja Archiwalna

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów - Zapytanie cenowe dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

 

Siedziba
Adres: 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10
Telefon: 17 748 25 85
Strona WWW: 
http://www.matip.ires.pl
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jerzy Tabin
Siedziba: 35-103 Rzeszów, ul.Hanasiewicza 10
Telefon: 17 748 25 85
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl 

Kompetencje:

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji

statutowych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, zwanej dalej

"Jednostką", w tym do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości

i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów,

przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa;

 

2. Występowania, w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjnych

i sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym dotyczących

budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,

targowisk i parkingów wraz z niezbędna infrastrukturę techniczną, w ramach środków

przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym jednostki;


3. Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi

w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym w sprawach związanych z działalnością

podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego upoważnienia;

 

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach, o których mowa

w pkt. 2 i 3 niniejszego upoważnienia.

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 PRZETARGI I KONKURSY:

1. Zapytanie cenowe dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktu „Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania” w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”

 

 

Opublikował(a): 19.01.2016 08:45, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:15, Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym