Wersja Archiwalna

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

 

 

 

Informujemy iż od dnia 1 grudnia 2015 Miejska Administracja Targowisk i Parkingów zmieniła swoją siedzibę na Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A

 

Instrukcja obsługi parkomatu.

 

Uchwała Nr XIX/401/2015 rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania  >>>

Zgodnie z uchwałą  Rady Miasta Rzeszowa obszar Strefy Płatnego Parkowania będzie podzielony na dwie strefy:

 

Zgodnie z powyższą uchwałą zostały określone ceny postoju w odpowiednich podstrefach:

 

Podstrefa

I Godzina

II Godzina

III Godzina

IV Godzina i następna

I „Niebieska”

2,00 zł

2,40 zł

2,80 zł

2,00 zł

II „Pomarańczowa”

1,50 zł

1,50 zł

1,50zł

1,50zł

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba


Adres: 35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
Telefon: 17 748 25 85
Strona WWW: 
http://www.matip.ires.pl
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor


Imię i nazwisko: Jerzy Tabin
Siedziba: 
35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
Telefon: 17 748 25 85
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl 

 

Kompetencje:

 

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji

    statutowych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, zwanej dalej

    "Jednostką", w tym do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości

    i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów,

    przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa;

 

2. Występowania, w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjnych

    i sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym dotyczących

    budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,

    targowisk i parkingów wraz z niezbędna infrastrukturę techniczną, w ramach środków

    przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym jednostki;


3. Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi

    w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym w sprawach związanych z działalnością

    podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego upoważnienia;

 

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach, o których mowa

    w pkt. 2 i 3 niniejszego upoważnienia.

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 

 

Opublikował(a): 19.01.2016 08:45, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:15, Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym