Wersja Archiwalna

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

 

 

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie przypomina, że Poniedziałek Wielkanocny to dzień wolny od opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Zgodnie z  Uchwałą Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów,
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru,
opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy Płatnego Parkowania pobiera się jedynie
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

 

 


 

Informujemy iż od dnia 1 grudnia 2015 Miejska Administracja Targowisk i Parkingów zmieniła swoją siedzibę na Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A

 

Instrukcja obsługi parkomatu.

 

Uchwała Nr XIX/401/2015 rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania  >>>

Zgodnie z uchwałą  Rady Miasta Rzeszowa obszar Strefy Płatnego Parkowania będzie podzielony na dwie strefy:

Podstrefa I – niebieska obejmuje scisłe centrum miasta. Północna granice podstrefy wyznaczają tory kolejowe od ul. Krakowskiej do ul. Łacznej a południowa ul. Zamkowa i al. Lubomirskich (odcinek Zamkowa – Szopena). Zachodnia granice podstrefy I wyznaczaja ul. ks. Jałowego (od torów kolejowych do ul. Cieplinskiego) ciag ul. Cieplinskiego (od ul. ks. Jałowego) i ul. płk. Lisa-Kuli (do ul. Zamkowej), wschodnia zas ciag ul. Szopena (od al. Lubomirskich), ul. Targowa, Głowackiego, Batorego (do Łacznej) oraz ul. Łaczna.Podstrefa II – pomaranczowa obejmuje najblizsze otoczenie sródmiescia. Północna granice podstrefy wyznacza podstrefa I i tory kolejowe pomiedzy ul. Łaczna i Batorego a południowa ul. Kilara do ul. Dabrowskiego, ul. Dabrowskiego od Trasy Zamkowej do ul. Chrzanowskiej,ul. Chrzanowskiej od Dabrowskiego do Langiewicza. Zachodnia granice podstrefy II wyznaczaja tory kolejowe od ul. ks. Jałowego do ul. Langiewicza, wschodnia zas rzeka Wisłok od północno-wschodniej granicy parku Olszynki do ul. Kopczynskiego, ul. Kopczynskiego do ul.Batorego.

 

 

 

Zgodnie z powyższą uchwałą zostały określone ceny postoju w odpowiednich podstrefach:

 

Podstrefa

I Godzina

II Godzina

III Godzina

IV Godzina i następna

I „Niebieska”

2,00 zł

2,40 zł

2,80 zł

2,00 zł

II „Pomarańczowa”

1,50 zł

1,50 zł

1,50zł

1,50zł

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba


Adres: 35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
Telefon: 17 748 25 85
Strona WWW: 
http://www.matip.ires.pl
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor


Imię i nazwisko: Jerzy Tabin
Siedziba: 
35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
Telefon: 17 748 25 85
E-Mail: 
matip@erzeszow.pl 

 

Kompetencje:

 

1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji

    statutowych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów, zwanej dalej

    "Jednostką", w tym do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości

    i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów,

    przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa;

 

2. Występowania, w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjnych

    i sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym dotyczących

    budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,

    targowisk i parkingów wraz z niezbędna infrastrukturę techniczną, w ramach środków

    przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym jednostki;


3. Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi

    w sprawach z zakresu działania Jednostki, w tym w sprawach związanych z działalnością

    podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego upoważnienia;

 

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw do prowadzenia spraw w postępowaniach, o których mowa

    w pkt. 2 i 3 niniejszego upoważnienia.

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 

 

Opublikował(a): 23.03.2016 09:20, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:15, Jerzy Tabin
Drukuj Poleć znajomym