Wersja Archiwalna

Projekt budżetu na 2011 r.

Uwaga! W razie wystąpienia problemów z otwarcie załaczników w formacie .pdf, pliki te można otwierać w darmowych przeglądarkach FoxitReader oraz Adobe Reader 7.0 ).


Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Projekt budżetu na 2011 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Wieloletia Prognoza Finansowna Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionej w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w uchwale Nr V/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025.

Opublikował(a): 06.09.2011 11:09, Jerzy Liszcz
Wytworzył(a): 22.11.2010 09:10, Janina Wilk
Drukuj Poleć znajomym