Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę masztów oświetleniowych

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 na dzierżawę na czas nieoznaczony budowli stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów:

 

I. masztu oświetleniowego (pylonu) od strony południowo-wschodniej Stadionu Miejskiego „Stal” (od strony pawilonu motorowego), znajdującego się na działce nr 1758/36, obręb 207, objętej   KW   nr   RZ1Z/00000290/5, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, z przeznaczeniem na instalację anten telefonii komórkowej wraz z niezbędnym osprzętem.

Kwota wywoławcza kwartalnego czynszu netto wynosi 5 400,00 zł (plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury).

Wysokość wadium: 1 800,00 zł

 

II. masztu oświetleniowego (pylonu) od strony północno-wschodniej Stadionu Miejskiego „Stal” (od strony budynku administracyjno-sportowego), znajdującego się na działce nr 1758/36, obręb 207, objętej KW nr RZ1Z/00000290/5, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, z przeznaczeniem na instalację anten telefonii komórkowej wraz z niezbędnym osprzętem.

Kwota wywoławcza kwartalnego czynszu netto wynosi 5 400,00 zł (plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury).

Wysokość wadium: 1 800,00 zł

 

III. masztu oświetleniowego (pylonu) od strony południowo-zachodniej Stadionu Miejskiego „Stal” (od strony wjazdu na obiekt z ul. Hetmańskiej), znajdującego się na działce nr 1758/36, obręb 207, objętej   KW   nr   RZ1Z/00000290/5, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, z przeznaczeniem na instalację anten telefonii komórkowej wraz z niezbędnym osprzętem.

Kwota wywoławcza kwartalnego czynszu netto wynosi 5 400,00 zł (plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury).

Wysokość wadium: 1 800,00 zł

 

IV. masztu oświetleniowego (pylonu) od strony północno-zachodniej Stadionu Miejskiego „Stal”, znajdującego się na działce nr 1758/36, obręb 207, objętej   KW   nr   RZ1Z/00000290/5, położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69, z przeznaczeniem na instalację anten telefonii komórkowej wraz z niezbędnym osprzętem.

Kwota wywoławcza kwartalnego czynszu netto wynosi 5 400,00 zł (plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury).

Wysokość wadium: 1 800,00 zł

 

Warunki dzierżawy:

1.      Termin płatności czynszu kwartalnego – 14 dni od dnia wystawienia faktury.

2.      Warunki zmiany wysokości czynszu: corocznie z dniem 1 kwietnia o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok, w którym dokonuje się waloryzacji zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim.

3.      Dodatkowe warunki dzierżawy zawarte w projekcie umowy można uzyskać w godz. 800 – 1500 w siedzibie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 11 tel. (17) 875 45 54, (17) 875 47 70, 660 499 672.

4.      Termin zawarcia umowy – do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 1200 w budynku Ratusza, Rynek 1 – sala nr 14.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 4 sierpnia 2014 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa BANK PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie nr 26   1240   1792 1111 0010 0486 8652 Sumy Depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa. W tytule przelewu proszę wpisać: „Wadium – Przetarg na dzierżawę masztu oświetleniowego nr … znajdującego się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie”. W opisie tytułu przelewu należy wskazać numer masztu I, II, III lub IV (zgodnie z ogłoszeniem), za który jest wpłacane wadium. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu podpisania umowy dzierżawy na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni.

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.      dowód wpłaty wadium,

2.      dowód tożsamości,

3.      wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

4.      w przypadku reprezentowania podmiotu przez inne osoby niż określone w wypisie, o którym mowa powyżej, należy przedłożyć właściwe pełnomocnictwo.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Opublikował(a): 24.03.2015 11:42, Michał Solarski
Wytworzył(a): 02.07.2014 16:30, Justyna Sokołowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22282515
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl