Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

2004 r.

strzalka2.gif (169 btyes)

Uchwała Nr XX/21/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok

ico_pdf.gif (175 btyes)

Pobierz plik
strzalka2.gif (169 btyes)

Plan finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa na 30 czerwca 2004 r.

ico_pdf.gif (175 btyes)
Pobierz plik (250.46 Kb)

 

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetu w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w dochodach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) wydatki na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Rezerwy budżetowe ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań gminnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dochody na finansowanie zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) subwencja ogólna z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dotacje z budżetu państwa ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Przychody
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) wydatki na finansowanie zadań gminnych  ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) wydatki na finansowanie zadań powiatowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla szkół niepublicznych udzielone w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury udzielone w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2004 r ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie zadań remontowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie rozchodów
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2004 r. – zbiorczo
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na realizację zadań własnych ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami  ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody  ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wydatki jednostek oświatowych wykonane w I półroczu 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes)
Wydatki pozostałych jednostek wykonane w I półroczu 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.

 

strzalka2.gif (169 btyes) Informacja o zmianach budżetowych w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1 - Zmiany w dochodach Budżetu Miasta
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 1.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
 (82.79 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2 - Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.1 - Wydatki na finansowanie zadań gminnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 2.2 - Wydatki na finansowanie zadań powiatowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 3 - Zmiany rezerw budżetowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4 - Wykonanie dochodów i przychodów według źródeł
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 4.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5 - Wykonanie dochodów i przychodów według działów klasyfikacji budżetowej
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.1 - Dochody na finansowanie zadań gminnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 5.2 - Dochody na finansowanie zadań powiatowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
pobierz
(76.38 Kb)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 6 - Dynamika dochodów i przychodów osiągniętych w 2004 r. w porównaniu do 2003 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka dochodów ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Przychody
ico_pdf.gif (175 btyes)
 
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy dochodów
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7 - Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.1 - Wydatki na zadania gminne
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 7.2 - Wydatki na zadania powiatowe
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 9 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 10 - Dotacje dla szkół niepublicznych udzielone w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 11 - Dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury udzielone w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 12 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 13 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 14 - Wykonanie zadań remontowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 15 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 16 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 17 - Wykonanie rozchodów w 2004 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 18 - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 19 - Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 20 - Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 21 - Wykonanie przychodów i wydatków FGZGiK
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 22 - Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Tab. Nr 23 - Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Charakterystyka wydatków
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 1 – Wydatki jednostek oświatowych
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zestawienie Nr 2 – Wydatki pozostałych jednostek
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Diagramy wydatków
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Rozchody, wynik finansowy
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Zadłużenie Miasta - opis
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Struktury zadłużenia MIasta ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykonanie wydatków niewygasających w 2003 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)
strzalka2.gif (169 btyes) Wykaz wydatków niewygasających w 2004 r. ico_pdf.gif (175 btyes)
Opublikował(a): 12.11.2009 11:44, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 28.10.2009 12:59, Import danych
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22488505
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl