Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Lp.


Nazwa komórki / jednostki kontrolowanej

Przedmiot kontroliWynik kontroli
1

Urząd Miasta Rzeszowa
- Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
ul. Rynek 11
35-064 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)
- poz. 3
- poz. 4
- poz. 5

1. Kontrola prawidłowości udzielania i wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1. Prezentacje muzyczno-teatralne - umowa nr KST.K.4/2018 z dnia 16.04.2018 r.
2. Koncerty bliskie sercu - umowa nr KST.K.6/2018 z dnia 18.04.2018 r.
3. Niepodległość w muzyce i poezji - umowa nr KST.K.5/2018 z dnia 18.04.2018 r.

 Informacja pokontrolna
2

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 25,
35-074 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS, udzielania zamowień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowychInformacja pokontrolna
3

Wybrane jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola prawidłowości funkcjonowania elementów kontroli zarządczej: zarządzania przez cele oraz zarządzania ryzykiem - w powiązaniu ze sprawozdaniem Audytora Wewnętrznego znak: AW.1720.9.2017

Informacja pokontrolna

Załącznik do informacji pokontrolnej

4

 Urząd Miasta Rzeszowa
- Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
oraz
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola prawidłowości udzielenia i wykorzystania dotacji celowych na realziację zadania publicznego pt.: Kompleksowe poradnictwo konumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa - umowa nr EDG-VII/2/2018 z dnia 4.05.2018 r. Informacja pokontrolna
5

Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Lenartowicza 13,
35-051 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budzetowych z ewidencją księgową

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

6

Niepubliczne Przedszkole Francuskie
"Mały Ambasador"
ul. Długosza 7,
35-056 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018 roku oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach, ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
7

Przedszkole Publiczne Nr 29
ul. Wyspiańskiego 16a
35-111 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budzetowych z ewidencją księgową

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

8

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Miła 58
35-314 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budzetowych z ewidencją księgowąInformacja pokontrolna
9

Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka Montessori
ul. Gromskiego 8A i 8C
35-233 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018 roku oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach, ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
10

Przedszkole Niepubliczne
Król Maciuś
ul. Architektów 10
35-082 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018 roku oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach, ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
11

Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola finansowa

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

12

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
ul. Nizinna 30/1
35-303 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielenia zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowychInformacja pokontrolna
13

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowychInformacja pokontrolna
14

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Ks. Jałowego 22
35-010 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań z ewidencją księgowąInformacja pokontrolna
15

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

 Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgowąInformacja pokontrolna
16

Odpowiedzialne komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Realizacja zadań inwestycyjnych ujetych w budżecie Gminy MIasta Rzeszowa na 2019 rokInformacja pokontrolna
 17

Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

 Kontrola finansowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

18

Publiczne Przedszkole Nr 16
ul. Kochanowskiego 24
35-201 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2018 rok; w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, zgodności rocznych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgowąInformacja pokontrolna
19

Miejski Zarząd Dróg
ul. Targowa 1,
35-064 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Stan realizacji rzeczowej i finansowej projektu PO PW pn.: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94Informacja pokontrolna
20

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola kompleksowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

21

Teatr Maska
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola finansowa jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości bieżącego wykorzystania środków finansowych oraz zachowania plynności finansowej jednostkiInformacja pokontrolna
22

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TESLA w Rzeszowie
ul. ks. Jałowego 22
35-010 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz zgodności liczby słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach, ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
23

Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa TESLA w Rzeszowie
ul. 3 Maja 28/27
35-030 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz zgodności liczby słuchaczy wykazywanych w sprawozdaniach, ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
 24

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola gospodarki finansowej jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

25

Zespół Szkół Gospodarczych
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola kompleksowa jednostki; ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

26

Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola finansowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

27

Galeria Fotografii
ul. 3 Maja 90
35-030 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola finansowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

28

Urząd Miasta Rzeszowa
- Wydział Zdrowia
ul. Kopernika 16
35-002 Rzeszów

oraz
Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"
ul. Kraszewskiego 1
35-016 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II)

Kontrola prawidłowości udzielania i wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia "Rehabilitacja drogą do sukcesu" zgodnie z umową nr 112/2018 z dnia 28 marca 2018 r.Informacja pokontrolna
29

Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki
Al. Rejtana 23
35-326 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I, poz. 13)

oraz

Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki II
Al. Rejtana 36
35-326 Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. II, poz. 5)

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w 2018 r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach ze stanem faktycznymInformacja pokontrolna
30

Odpowiedzialne komórki Urzedu Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów

Plan kontroli na 2019 r. (cz. I)

Kontrola - stały monitoring realizacji wniosków mieszkańców zgłoszonych podczas spotkań osiedlowych z Prezydentem Miasta Rzeszowa w 2018 roku.Informacja pokontrolna
31

Zarząd Zieleni Miejskiej
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola czasu pracy pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w 2019 r.Informacja pokontrolna

 

Opublikował(a): 15.09.2020 15:04, Marzena Skrzat
Wytworzył(a): 07.01.2019 13:08, Stanisław Długosz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21873220
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl