Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr I/1/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/2/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/3/2010

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 - Rzeszów

Uchwała Nr I/4/2010

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/5/2010

w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/6/2010

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/7/2010

w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/8/2010

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/9/2010

w sprawie powołania Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/10/2010

w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/11/2010

w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi i Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/12/2010

w sprawie powołania Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/13/2010

w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/14/2010

w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/15/2010

w sprawie powołania Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/16/2010

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 – Rzeszów

Uchwała Nr III/17/2010

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r.

Uchwała Nr III/18/2010

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2010 r.

Uchwała Nr III/19/2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r.

Uchwała Nr III/20/2010

w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację projektów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r.

Uchwała Nr III/21/2010

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku

Uchwała Nr III/22/2010

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych w 2010 r.

Uchwała Nr III/23/2010

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr III/24/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr III/25/2010

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr III/26/2010

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Uchwała Nr III/27/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/28/2010

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Nr III/29/2010

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Uchwała Nr III/30/2010

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Uchwała Nr III/31/2010

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/726/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. dotyczącego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2009-2011”

Uchwała Nr III/32/2010

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. z/s w Tyczynie, ul. Kościuszki 6

Uchwała Nr III/33/2010

w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie na lata 2007-2015 – Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2007 – 2013

Uchwała Nr III/34/2010

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LVIII/954/2009 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz zmieniającą ją uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LIX/999/2009

Uchwała Nr III/35/2010

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LXVI/1120/2009

Uchwała Nr III/36/2010

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Uchwała Nr III/37/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów

Uchwała Nr III/38/2010

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr III/39/2010

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr III/40/2010

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr III/41/2010

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

Uchwała Nr III/42/2010

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr III/43/2010

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Langiewicza w Rzeszowie

Uchwała Nr III/44/2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr III/45/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Witkacego

Uchwała Nr III/46/2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie

Uchwała Nr III/47/2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 214/26/2010 na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Uchwała Nr III/48/2010

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 103/11/2005 – część 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr III/49/2010

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 177/4/2009 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Książęcej w Rzeszowie

Uchwała Nr III/50/2010

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 22478943
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl