Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr IV/62/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr IV/63/2011

uchylająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr IV/64/2011

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Rzeszowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Uchwała Nr V/65/2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr V/66/2011

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Rzeszowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2010 r. ze zmianami

Uchwała Nr V/67/2011

uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2011

Uchwała Nr V/68/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Uchwała Nr V/69/2011

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych w 2011 roku

Uchwała Nr V/71/2011

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr V/70/2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr V/73/2011

w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

Uchwała Nr V/72/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr V/74/2011

w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

Uchwała Nr V/75/2011

w sprawie przystąpienia do konkursu na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej – projekty innowacyjne testujące. Temat: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Uchwała Nr V/76/2011

w sprawie wyznaczenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie ustanowienia programu stypendialnego Miasta Rzeszowa dla studiujących w Rzeszowie Polaków z Białorusi

Uchwała Nr V/77/2011

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 i Szkoły Policealnej Nr 3

Uchwała Nr V/78/2011

w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego Nr III z Zespołu Szkół Nr 3 w Rzeszowie, zmiany siedziby Liceum Profilowanego Nr III w Rzeszowie oraz włączenia Liceum Profilowanego Nr III do Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Uchwała Nr V/79/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 215/1/2011 terenu w rejonie ulic Hoffmanowej i Langiewicza

Uchwała Nr V/81/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa

Uchwała Nr V/80/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 136/7/2006 dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże w Rzeszowie

Uchwała Nr V/82/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa

Uchwała Nr V/83/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr V/84/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr V/85/2011

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta

Uchwała Nr V/86/2011

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/87/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr VI/88/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr VI/89/2011

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2010 rok

Uchwała Nr VI/90/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant"

Uchwała Nr VI/91/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni "Zodiak"

Uchwała Nr VI/92/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr VI/93/2011

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VII/94/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr VII/95/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr VII/96/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr VII/97/2011

w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie na lata 2007 – 2015 – Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2007 – 2013

Uchwała Nr VII/98/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/99/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Styki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr VII/100/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Słonecznikowej

Uchwała Nr VII/101/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/102/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/103/2011

w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/104/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kępa w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/105/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/107/2011

w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr VII/106/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Konfederatów Barskich

Uchwała Nr VII/108/2011

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr VII/109/2011

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy Al. W. Witosa w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/110/2011

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/111/2011

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22550188
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl