Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr VII/112/2011

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 r.

Uchwała Nr VII/113/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/114/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/115/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/116/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/117/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/118/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 24/1/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie Al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/119/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 30/3/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa – część A (Osiedle Miłocin – XXVIIIA)

Uchwała Nr VII/120/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A

Uchwała Nr VII/121/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 216/2/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/122/2011

w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Rzeszowa w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr VII/123/2011

w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Rzeszowa w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr VII/124/2011

w sprawie wyboru delegata Miasta Rzeszowa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr VII/125/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIII/126/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025

Uchwała Nr VIII/127/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr VIII/128/2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr VIII/129/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant"

Uchwała Nr VIII/130/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała w 2011 roku

Uchwała Nr VIII/131/2011

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/132/2011

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/133/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedstawionych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 15a

Uchwała Nr VIII/134/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr VIII/135/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar

Uchwała Nr VIII/136/2011

w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032

Uchwała Nr VIII/138/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/137/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/139/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/140/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/141/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie na okres 16 lat

Uchwała Nr VIII/142/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Króla Augusta w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr VIII/143/2001

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr VIII/144/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr VIII/145/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony

Uchwała Nr VIII/146/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 1 na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego w przypadku niewykorzystania tej nieruchomości na cel, na który została darowana

Uchwała Nr VIII/147/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/148/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/149/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Strażackiej w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/150/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/151/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/152/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowej

Uchwała Nr VIII/153/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udzielenie bonifikaty od nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na rzecz Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr VIII/154/2011

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko

Uchwała Nr VIII/155/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu oraz zmiany trasy służebności

Uchwała Nr VIII/156/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VIII/157/2011

w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr VIII/158/2011

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Rzeszowie oraz likwidacji Technikum Nr 3 w Rzeszowie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Rzeszowie i Szkoły Policealnej Nr 3 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/159/2011

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/160/2011

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie

Uchwała Nr VIII/161/2011

w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 27 w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22137352
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl