Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XI/212/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w 2011 roku

Uchwała Nr XI/213/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o. o. na pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich

Uchwała Nr XI/214/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XI/215/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XI/216/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XI/217/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr XI/218/2011

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr XI/220/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr XI/219/2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XI/221/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Witolda

Uchwała Nr XI/222/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Daliowej

Uchwała Nr XI/223/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/224/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Granicznej i Zielonej

Uchwała Nr XI/225/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/226/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej

Uchwała Nr XI/227/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza

Uchwała Nr XI/228/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Szopena w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XI/229/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XI/230/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XI/231/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Mikołajczyka

Uchwała Nr XI/232/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XI/233/2011

stanowisko w sprawie budowy centrum kongresowo – wystawienniczego w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/234/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006 – I Staroniwa Północ w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/235/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/236/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 195/7/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/237/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 34/2/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ulicy Szewskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/238/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 221/7/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka – Kantorówka” – 1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/239/2011

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/240/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032

Uchwała Nr XI/241/2011

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Uchwała Nr XI/242/2011

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”

Uchwała Nr XI/243/2011

w sprawie realizacji projektu w ramach Programu „Młodzież w Działaniu” Akcja 1 – Młodzież dla Europy 1.1 – Wymiana Młodzieży

Uchwała Nr XI/244/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do projektu pn. „Assisting cities in developing and financing least – costs Sustainable Urban Mobility Actions Plans (SUMAPs)” (akronim – “ALTER-URBAN-MOVE”)

Uchwała Nr XI/245/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XI/246/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy Rzeszów

Uchwała Nr XI/247/2011

w sprawie określenia „Trybu powoływania członków, sposobu organizacji i trybu działania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Uchwała Nr XI/248/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok

Uchwała Nr XI/249/2011

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/250/2011

zmieniająca uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XII/251/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XII/252/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/253/2011

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2010 rok

Uchwała Nr XIII/254/2011

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2010 rok

Uchwała Nr XIII/255/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XIII/256/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/257/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/258/2011

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

Uchwała Nr XIII/259/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/260/2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Nr XIII/261/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów
Ilość odwiedzin: 22395030
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl