Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XIII/262/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Lenartowicza

Uchwała Nr XIII/263/2011

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego

Uchwała Nr XIII/264/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej

Uchwała Nr XIII/265/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XIII/266/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/267/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XIII/268/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XIII/269/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/270/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 223/9/2011 przy ulicy Wioślarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/271/2011

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXX/1400/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 205/17/2010 „Staromieście – Nad Wisłokiem” w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/272/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Uchwała Nr XIII/273/2011

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIII/274/2011

w sprawie utworzenia Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 30 w Rzeszowie oraz włączenia Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 30 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/275/2011

w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie oraz włączenia Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/276/2011

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XIII/277/2011

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIII/278/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/279/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XIV/280/2011

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr XIV/281/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIV/283/2011

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, wybieranych przez Radę Miasta Rzeszowa na kadencję lat 2012 – 2015

Uchwała Nr XIV/282/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIV/284/2011

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr XIV/286/2011

w sprawie zasad dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Podręcznik dla ucznia”

Uchwała Nr XIV/285/2011

w sprawie Programu pn. „Podręcznik dla ucznia”

Uchwała Nr XIV/288/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza

Uchwała Nr XIV/287/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XIV/289/2011

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/290/2011

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/291/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XIV/292/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej w Rzeszowie wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr XIV/293/2011

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2012 – 2014”

Uchwała Nr XIV/294/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr XIV/295/2011

w sprawie zorganizowania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie dworca komunikacji lokalnej przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/297/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 174/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/99 obowiązującego przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/298/2011

Stanowisko w sprawie budowy Międzynarodowego Studenckiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/299/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/300/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy Rzeszów

Uchwała Nr XIV/301/2011

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała Nr XIV/296/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 30/3/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osiedlu Miłocin w Rzeszowie-część XXVIII A

Uchwała Nr XV/302/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XV/303/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XVI/305/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XVI/304/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XVI/307/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XVI/306/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr XVI/308/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 35/3/2011 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i w rejonie al. W. Witosa w Rzeszowie

Uchwała Nr XVI/309/2011

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr VII/98/2011 z dnia 22.02.2011 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XVI/310/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr XVI/313/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ilość odwiedzin: 22134636
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl