Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XVI/312/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XVI/311/2011

w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Siemiradzkiego, drogi gminnej

Uchwała Nr XVI/315/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Witolda Świadka 7A

Uchwała Nr XVI/314/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego

Uchwała Nr XVI/317/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Berka Joselewicza

Uchwała Nr XVI/316/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fircowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XVI/319/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVI/318/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie na okres 15 lat

Uchwała Nr XVI/320/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVI/321/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Baldachówka w Rzeszowie

Uchwała Nr XVI/323/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVI/324/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XVI/322/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVI/325/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XVI/326/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr XVI/327/2011

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Batalionów Chłopskich w Rzeszowie i udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości

Uchwała Nr XVI/328/2011

w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie

Uchwała Nr XVI/329/2011

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Miasto Rzeszów, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XVI/330/2011

w sprawie zaliczenia dróg w mieście Rzeszowie do kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr XVI/331/2011

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XVI/332/2011

w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVI/333/2011

w sprawie utworzenia na terenie miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Nr XVI/334/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XVI/335/2011

Stanowisko w sprawie porozumienia dotyczącego inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w zlewni potoku Młynówka”

Uchwała Nr XVI/336/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

Uchwała Nr XVII/338/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XVII/337/2011

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XVII/340/2011

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko

Uchwała Nr XVII/339/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XVII/343/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału podstawowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Uchwała Nr XVII/341/2011

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Uchwała Nr XVII/342/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVII/344/2011

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów położonych na miejskich placach targowych

Uchwała Nr XVII/345/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/347/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie na okres 9 lat

Uchwała Nr XVII/346/2011

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr XVII/349/2011

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenia bonifikaty

Uchwała Nr XVII/348/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XVII/350/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej

Uchwała Nr XVII/351/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XVII/353/2011

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.

Uchwała Nr XVII/352/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XVII/355/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 224/10/2011 „Biała – Nad Strugiem” w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/354/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 225/11/2011 przy ul. Dymnickiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/357/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 208/20/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/356/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 – część I na Osiedlu Baranówka i Osiedlu Gen. W. Andersa w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/358/2011

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała Nr XVII/359/2011

zmieniająca uchwały w sprawie zaliczenia dróg w mieście Rzeszowie do kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr XVII/361/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nowoczesne technologie dla przemysłu twórczego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Uchwała Nr XVII/360/2011

w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych
Ilość odwiedzin: 22134718
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl