Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XVII/362/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Uchwała Nr XVII/363/2011

w sprawie nadania statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/364/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Uchwała Nr XVII/366/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Uchwała Nr XVII/365/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Minimalizacja zagrożenia powodziowego w miastach Borysław i Rzeszów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Uchwała Nr XVII/367/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast” w ramach Programu Europa Środkowa 2007 – 2013

Uchwała Nr XIX/368/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/370/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/369/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/371/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/372/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/373/2011

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XIX/374/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XIX/375/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIX/376/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XIX/377/2011

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr XIX/378/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Uchwała Nr XIX/379/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XIX/381/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/380/2011

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2012 – 2015

Uchwała Nr XIX/382/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr XIX/383/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Grabskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/384/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Grabskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/385/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/386/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/388/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XIX/387/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/390/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XIX/389/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XIX/392/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIX/391/2011

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr XIX/394/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011 w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/393/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 227/13/2011 przy ulicy Styki w Rzeszowie

Uchwała Nr XIX/395/2011

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na inwestycje związane z ochroną środowiska

Uchwała Nr XIX/396/2011

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do projektu systemowego pod nazwą „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno – Metodyczne”

Uchwała Nr XIX/397/2011

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/398/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr XX/399/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2011

Uchwała Nr XX/401/2011

w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Osiedli Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/400/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Uchwała Nr XX/402/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XX/403/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XX/404/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius

Uchwała Nr XX/405/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 228/14/2011 pod tereny usługowe przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XX/406/2011

w sprawie ustalenia statutu Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XX/407/2011

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXI/408/2011

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/410/2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Nr XXI/409/2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXI/411/2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Ilość odwiedzin: 22550236
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl