Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXI/412/2011

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Uchwała Nr XXI/414/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o., 35 – 020 Tyczyn, ul. Kościuszki 6

Uchwała Nr XXI/413/2011

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/415/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2012

Uchwała Nr XXI/417/2011

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/416/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr XXI/418/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XXI/419/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXI/420/2011

w sprawie emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXI/423/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXI/422/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXI/421/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXI/424/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/425/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/426/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Brydaka

Uchwała Nr XXI/428/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/427/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXI/429/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Konfederatów Barskich

Uchwała Nr XXI/430/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXI/431/2011

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXI/432/2011

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu

Uchwała Nr XXI/433/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

Uchwała Nr XXI/434/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

Uchwała Nr XXI/435/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”

Uchwała Nr XXI/437/2011

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI

Uchwała Nr XXI/436/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 179/6/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 17/3/99 zespołu usług nieuciążliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie objętego zmianą Nr 1/53/4/02

Uchwała Nr XXI/438/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXI/439/2011

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Oblicza kultury. Spotkania polsko – słowackie”

Uchwała Nr XXI/440/2011

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców Rzeszowa w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony powietrza w ramach polsko – szwajcarskiej współpracy” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Uchwała Nr XXI/441/2011

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok

Uchwała Nr XXI/442/2011

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uchwała Nr XXI/443/2011

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Uchwała Nr XXII/444/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2000 – 2015

Uchwała Nr XXII/446/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XXII/445/2011

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/447/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXII/448/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXII/449/2011

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych w 2011 roku

Uchwała Nr XXII/450/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXII/451/2011

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

Uchwała Nr XXII/452/2011

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Uchwała Nr XXII/453/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/455/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/454/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Rzeszów Spółka z o. o.

Uchwała Nr XXII/456/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej

Uchwała Nr XXII/457/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu „Nowe Miasto” w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/459/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/458/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/460/2011

w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/461/2011

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2012 rok
Ilość odwiedzin: 22134666
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl