Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXII/463/2011

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015

Uchwała Nr XXII/462/2011

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXII/464/2011

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XXIII/465/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XXIII/466/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXIII/467/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXIII/469/2011

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

Uchwała Nr XXIII/468/2011

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

Uchwała Nr XXIII/470/2011

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

Uchwała Nr XXIII/471/2011

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2011 rok

Uchwała Nr XXIII/472/2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXIII/473/2011

uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2012

Uchwała Nr XXIII/474/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/475/2011

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych w 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/476/2011

w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

Uchwała Nr XXIII/477/2011

w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIII/478/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr XXIII/479/2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/480/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010 – 2015

Uchwała Nr XXIII/481/2011

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

Uchwała Nr XXIII/482/2011

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr XXIII/483/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232/18/2011 Oprawa placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/484/2011

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXIII/485/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032

Uchwała Nr XXIII/486/2011

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr XXIII/487/2011

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”

Uchwała Nr XXIII/488/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi
Ilość odwiedzin: 22395006
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl