Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLVI/869/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLVI/870/2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/871/2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XLIV/841/2012

Uchwała Nr XLVI/872/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/873/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Uchwała Nr XLVI/874/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/875/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/876/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/877/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/878/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/879/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/880/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XLVI/881/2013

w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A.

Uchwała Nr XLVI/882/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/883/2013

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U, 2U, 3U, 1U/P - 3U/P, 1U/ZP, 2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN - 5 MN i 1E

Uchwała Nr XLVI/884/2013

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/885/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/886/2013

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XLVI/887/2013

w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr XLVI/888/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Uchwała Nr XLVI/889/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Liderzy Gospodarki Krajów Europy Środkowej " w ramach Programu Europa dla Obywateli

Uchwała Nr XLVI/890/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/891/2013

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/892/2013

w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 39 w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/893/2013

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVI/894/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XLVI/895/2013

w sprawie nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLVI/896/2013

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała NrXLVI/897/2013

w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLVII/899/2013

w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Gainesville, Floryda (USA), a Miastem Rzeszów, województwo podkarpackie (Polska)

Uchwała Nr XLVIII/900/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/901/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLVIII/902/2013

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XLVIII/903/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/904/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/905/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr XLVIII/906/2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLVIII/907/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali nr 6 i 7 w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/908/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/909/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/910/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/911/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/912/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XLVIII/913/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XLVIII/914/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XLVIII/915/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwałą Nr XLVIII/917/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

Uchwała Nr XLVIII/918/2013

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2013 roku

Uchwała Nr XLVIII/919/2013

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr XLVIII/920/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno – edukacyjna Rzeszowa i Preszowa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
Ilość odwiedzin: 22492361
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl