Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXI/1119/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1120/2013

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1121/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystemu użytkownikowi nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. L. Lisa Kuli wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr LXI/1123/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Władysława Stanio w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1122/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1125/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1124/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1127/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy Placu Wolności w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1126/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Modrzejewskiej w Rzeszowie na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXI/1128/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXI/1129/2013

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości położonych w rejonie ulic Bieszczadzkiej i Rymanowskiej

Uchwała Nr LXI/1130/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXI/1131/2013

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

Uchwała Nr LXI/1132/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXI/1133/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr LXI/1134/2013

w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXI/1136/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXI/1135/2013

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszów

Uchwała Nr LXII/1137/2013

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie zabudowanych gruntów w Rzeszowie, położonych na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A. do SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC

Uchwała Nr LXII/1138/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LXII/1139/2013

w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1140/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXIII/1141/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXIII/1142/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXIII/1143/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LXIII/1144/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LXIII/1145/2013

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/1147/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 256/8/2013 „Słocina – Zachód” na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1146/2013

sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1148/2013

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT

Uchwała Nr LXIII/1149/2013

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim i Gminą Boguchwała dotyczącego wspólnego wykonania zadania publicznego obejmującego budowę drogi powiatowej

Uchwała Nr LXIII/1150/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1151/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2012 – 2014”

Uchwała Nr LXIII/1152/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2014

Uchwała Nr LXIII/1153/2013

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO- STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie

Uchwała Nr LXIII/1154/2013

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr LXIII/1156/2013

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr LXIII/1155/2013

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LXIII/1158/2013

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 – 2020”

Uchwała Nr LXIII/1157/2013

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1160/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIII/1159/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II

Uchwała Nr LXIII/1162/2013

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Uchwała Nr LXIII/1161/2013

w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych (parkingów) przy ul. Dołowej w Rzeszowie oraz warunków korzystania z nich

Uchwała Nr LXIII/1163/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014

Uchwała Nr LXIII/1164/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” na 2014 rok

Uchwała Nr LXIII/1165/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” na 2014 rok

Uchwała Nr LXIII/1166/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Odkrywać ślady przeszłości – wspólnie budować przyszłość. Polsko – węgiersko – słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej” w ramach naboru do Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Uchwała Nr LXIII/1167/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Partnerstwo regionów – promocją kultury” w ramach naboru do Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Uchwała Nr LXIII/1168/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Piosenka nie zna granic” w ramach naboru do Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Ilość odwiedzin: 22488440
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl