Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXIII/1170/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXIII/1169/2013

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta

Uchwała Nr LXIV/1171/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXIV/1172/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXIV/1173/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXIV/1174/2013

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr LXIV/1175/2013

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

Uchwała Nr LXIV/1176/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul.Targowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIV/1177/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIV/1178/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXIV/1179/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXIV/1180/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Uchwała Nr LXIV/1181/2013

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIV/1182/2013

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

Uchwała Nr LXIV/1183/2013

w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie w Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą: Dom dla dzieci „Mieszko” w Rzeszowie i Dom dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie oraz nadania im statutów

Uchwała Nr LXIV/1185/2013

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIV/1184/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXIV/1186/2013

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXIV/1188/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXIV/1187/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXIV/1189/2013

Rezolucja Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wydarzeń na Ukrainie

Uchwała Nr LXV/1190/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 259/11/2013 w rejonie ulicy hr. Alfreda Potockiego, na osiedlu Załęże w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1192/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1191/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1193/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1194/2013

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 – część 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1196/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości

Uchwała Nr LXV/1195/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXV/1197/2013

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1198/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXV/1199/2013

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na osiedlu Staromieście w Rzeszowie wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr LXV/1200/2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Niepodległości

Uchwała Nr LXV/1201/2013

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr LXV/1202/2013

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr LXV/1203/2013

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXV/1204/2013

Uchwała Budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2014

Uchwała Nr LXV/1205/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXV/1207/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXV/1206/2013

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 r.

Uchwała Nr LXV/1208/2013

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku

Uchwała Nr LXV/1209/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Boguchwała w 2014 roku

Uchwała Nr LXV/1210/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2014 roku

Uchwała Nr LXV/1212/2013

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko

Uchwała Nr LXV/1211/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2014 roku

Uchwała Nr LXV/1214/2013

w sprawie zasad udzielania stypendiów stażowych i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów realizujących praktyki i staże oraz refundacji kosztów dojazdu dla opiekunów pedagogicznych w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała Nr LXV/1213/2013

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXV/1216/2013

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXV/1215/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr LXV/1217/2013

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXV/1219/2013

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 22488477
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl