Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXVII/1231/2014

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXVII/1232/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, udzielanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 oraz w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, którego przekroczenie warunkuje zwrot kwoty wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr LXVII/1233/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu na realizację zadania "Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014", ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych

Uchwała Nr LXVIII/1234/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXVIII/1235/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXVIII/1236/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXVIII/1237/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr LXVIII/1238/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXVIII/1239/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 „Staromieście – Brzeźnik – Wschód” w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1240/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 193/5/2010 „Nad Przyrwą” na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1241/2014

w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXVIII/1242/2014

w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXVIII/1243/2014

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 21 marca 2014 r. do 20 marca 2015 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie

Uchwała Nr LXVIII/1244/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXVIII/1245/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr LXVIII/1246/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1247/2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu od ustalonej ceny gruntu

Uchwała Nr LXVIII/1248/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1249/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1250/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jazowej

Uchwała Nr LXVIII/1251/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Herbowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1252/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ulicach Niezapominajek i Mieczykowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1253/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXVIII/1254/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXVIII/1255/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXVIII/1256/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII//1257/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1258/2014

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1259/2014

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1260/2014

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr V w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1261/2014

w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1262/2014

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”

Uchwała Nr LXVIII/1263/2014

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXVIII/1264/2014

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXVIII/1265/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032

Uchwała Nr LXVIII/1266/2014

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr LXVIII/1267/2014

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr LXVIII/1268/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na realizację zadań: „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie”, oraz „Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie”

Uchwała Nr LXIX/1269/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIX/1270/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXIX/1271/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXIX/1272/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/1082/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1273/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1274/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy ul. Dukielskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIX/1275/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego.

Uchwała Nr LXIX/1276/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXIX/1277/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXIX/1278/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXIX/1279/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

Uchwała Nr LXIX/1280/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
Ilość odwiedzin: 22395044
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl