Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXXIII/1331/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIII/1332/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIII/1333/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nasz dom – nasze środowisko – rozwój bazy edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” oraz pn.: „Nasz dom – nasze środowisko – olimpiada wiedzy ekologicznej” w ramach działania „Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIV/1334/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXIV/1335/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXIV/1336/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2014 roku

Uchwała Nr LXXIV/1337/2014

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr LXXIV/1338/2014

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”

Uchwała Nr LXXIV/1339/2014

w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXXIV/1340/2014

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 5 czerwca 2014 r. do 4 czerwca 2015 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie

Uchwała Nr LXXIV/1341/2014

w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LXXIV/1342/2014

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia i Powiatem Rzeszowskim dotyczącego wspólnego wykonania zadania publicznego obejmującego budowę dróg powiatowej i gminnej

Uchwała Nr LXXIV/1343/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr LXXIV/1344/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Dominikańskiej 1 i na udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr LXXIV/1345/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXIV/1347/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu w budynku przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIV/1346/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXIV/1348/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej

Uchwała Nr LXXIV/1349/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego

Uchwała Nr LXXIV/1350/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXXIV/1351/2014

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIV/1352/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg publicznych krajowych alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIV/1353/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz nadania statutu

Uchwała Nr LXXIV/1354/2014

w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa

Uchwała LXXIV/1355/2014

w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym słowno – graficznym TVP RZESZÓW

Uchwała Nr LXXV/1356/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXV/1358/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” z deklaracją wekslową

Uchwała Nr LXXV/1357/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXV/1360/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Potokowej

Uchwała Nr LXXV/1359/2014

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 2020 dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”

Uchwała Nr LXXV/1361/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Wandy Tarnowskiej

Uchwała Nr LXXV/1362/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Potockiego

Uchwała Nr LXXV/1363/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej wTajęcinie

Uchwała Nr LXXV/1364/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXV/1365/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LXXV/1367/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXV/1366/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXV/1369/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Kotuli w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXV/1368/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Władysława Stanio w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXV/1371/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXV/1370/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXV/1372/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXV/1373/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr LXXV/1374/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXV/1376/2014

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskie etap II” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Uchwała Nr LXXV/1375/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXV/1377/2014

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa – część III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach poniżej 15 tyś RLM

Uchwała Nr LXXV/1378/2014

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXVI/1379/2014

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2013 rok

Uchwała Nr LXXVI/1380/2014

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2013 rok
Ilość odwiedzin: 22137496
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl