Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXXVI/1381/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXVI/1382/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXVI/1383/2014

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020"

Uchwała Nr LXXVI/1384/2014

w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2018"

Uchwała Nr LXXVI/1385/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVI/1386/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVI/1387/2014

w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa - "Kultura w Rzeszowie"

Uchwała Nr LXXVII/1388/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXVII/1389/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXVIII/1390/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXVIII/1392/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXVIII/1391/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXVIII/1394/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr LXXVIII/1393/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Uchwała Nr LXXVIII/1395/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemysłowej i Boya – Żeleńskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1397/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1396/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 38/2/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu im. Fr. Kotuli w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1398/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/6 cz. nieruchomości zabudowanej położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1399/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Matejki w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1401/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXVIII/1400/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1402/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXVIII/1404/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LXXVIII/1403/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXVIII/1405/2014

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXVIII/1406/2014

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LXXVIII/1407/2014

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Uchwała Nr LXXVIII/1408/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 3 września 2014 r. do 2 września 2015 r. przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o., 36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 6

Uchwała Nr LXXVIII/1410/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr LXXVIII/1409/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1411/2014

w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Uchwała Nr LXXVIII/1412/2014

w sprawie realizacji projektu w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Uchwała Nr LXXVIII/1413/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rzeszowski młodzieżowego ośrodka socjoterapii z siedzibą w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXVIII/1414/2014

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXIX/1415/2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr LXXIX/1416/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Uchwała Nr LXXIX/1417/2014

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr LXXIX/1419/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXIX/1418/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXIX/1420/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXIX/1422/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1421/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXIX/1424/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1423/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Mieszka I w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1425/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1426/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Wojciecha Kilara

Uchwała Nr LXXIX/1427/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1428/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1429/2014

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rzeszowie, na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Uchwała Nr LXXIX/1430/2014

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zwiększenia liczby wozokilometrów.
Ilość odwiedzin: 22142570
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl