Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXXIX/1431/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr LXXIX/1432/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1433/2014

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LXXIX/1434/2014

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXIX/1435/2014

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok

Uchwała Nr LXXIX/1437/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXIX/1436/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania mieszkańców na rzecz innowacyjności współczesnych miast” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli, Działanie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo europejskie, Poddziałanie 2.1 Partnerstwa miast

Uchwała Nr LXXIX/1438/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LXXIX/1440/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXIX/1441/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXIX/1439/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXIX/1442/2014

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXX/1443/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXX/1444/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr LXXX/1445/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 262/2/2014 w rejonie cmentarza na osiedlu Budziwój w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXX/1446/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”

Uchwała Nr LXXX/1447/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 245/13/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXX/1449/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXX/1448/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/5 w prawie własności nieruchomości położonej w gminie Trzebownisko

Uchwała Nr LXXX/1450/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXX/1451/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr LXXX/1452/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr LXXX/1454/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LV/1017/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych

Uchwała Nr LXXX/1453/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Jabłońskiego 3 w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXX/1456/2014

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LXXX/1455/2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr LXXX/1457/2014

w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu wydania nowego prawa jazdy

Uchwała Nr LXXX/1458/2014

w sprawie realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS +, Akcja K2 (KA202 – Kształcenie i szkolenie zawodowe – Partnerstwo Strategiczne)

Uchwała Nr LXXX/1459/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów w ramach dotacji udzielanych przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy

Uchwała Nr LXXX/1460/2014

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr LXXX/1461/2014

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXX/1463/2014

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr LXXX/1462/2014

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXX/1465/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXX/1464/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXXI/1466/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXI/1467/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXXI/1468/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXXI/1469/2014

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr LXXXI/1470/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1471/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1472/2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka – Zagrody – Południe” w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1474/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1473/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego

Uchwała Nr LXXXI/1475/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1476/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1478/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXXXI/1477/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr LXXXI/1479/2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1480/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22550180
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl