Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXXXI/1482/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1481/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1483/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ułanów w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1484/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1485/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gumińskich w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1486/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Uchwała Nr LXXXI/1487/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino

Uchwała Nr LXXXI/1488/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1489/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXI/1490/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, wraz z udzieleniem bonifikaty

Uchwała Nr LXXXI/1491/2014

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie na rzecz Diecezji Rzeszowskiej, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr LXXXI/1493/2014

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia

Uchwała Nr LXXXI/1492/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LXXXI/1494/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

Uchwała Nr LXXXI/1495/2014

w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania Statutu

Uchwała Nr LXXXI/1496/2014

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”

Uchwała Nr LXXXI/1497/2014

w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej, udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXXI/1498/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy

Uchwała Nr LXXXI/1499/2014

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok

Uchwała Nr LXXXI/1500/2014

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr LXXXI/1501/2014

w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

Uchwała Nr LXXXII/1502/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1503/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXXII/1504/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr LXXXII/1505/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr LXXXII/1507/2014

w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 2010 – 2013

Uchwała Nr LXXXII/1506/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2015

Uchwała Nr LXXXII/1508/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXXXII/1510/2014

w sprawie wyrażenia woli nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1509/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1118/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1512/2014

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1511/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr LXXXII/1513/2014

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1515/2014

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LXXXII/1514/2014

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LXXXII/1516/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LXXXII/1517/2014

w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, złożonych w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

Uchwała Nr LXXXII/1518/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego np. : „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury”

Uchwała Nr LXXXII/1519/2014

zmieniająca Uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie w Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i placówki opiekuńczo - wychowawcze pod nazwą: Dom dla Dzieci „MIESZKO” w Rzeszowie i Dom dla Dzieci „DOBRAWA” w Rzeszowie oraz nadania im statutów

Uchwała Nr LXXXII/1520/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa i tradycyjna”

Uchwała Nr LXXXII/1522/2014

w sprawie przyjęcia apelu do posłów, senatorów oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie zmian przepisów prawa w zakresie karania sprawców aktów wandalizmu

Uchwała Nr LXXXII/1521/2014

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno – ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa – opracowanie dokumentacji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 – 2013, działanie 1.1 Gospodarka Wodno – ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM
Ilość odwiedzin: 22492510
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl