Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr I/1/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/3/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/2/2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/4/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr I/5/2014

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr I/7/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr I/6/2014

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr I/9/2014

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/8/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Polonia 3.0”, ujętego w Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa i Programie Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”, Obszar tematyczny V: więzi i kontakty z Polską

Uchwała Nr I/10/2014

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/11/2014

w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/12/2014

w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/13/2014

w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/14/2014

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/15/2014

w sprawie powołania Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/16/2014

w sprawie powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/17/2014

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr I/18/2014

w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr II/19/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr II/20/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r.

Uchwała Nr II/21/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Uchwała Nr II/22/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant"

Uchwała Nr II/23/2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - część II

Uchwała Nr II/24/2014

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie

Uchwała Nr II/25/2014

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko

Uchwała Nr II/26/2014

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne

Uchwała Nr II/27/2014

w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr II/28/2014

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr II/29/2014

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr II/30/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr II/31/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy

Uchwała Nr II/32/2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych

Uchwała Nr II/33/2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr II/34/2014

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2015 rok

Uchwała Nr II/35/2014

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr II/36/2014

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Uchwała Nr II/37/2014

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu na realizację zadania "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015", ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych

Uchwała Nr II/38/2014

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr II/39/2014

w sprawie nadania nazwy parkowi

Uchwała Nr III/40/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/41/2014

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 rok

Uchwała Nr III/42/2014

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku

Uchwała Nr III/43/2014

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy miasto Rzeszów za 2014 rok

Uchwała Nr III/44/2014

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów: I, II, III, IV, IX

Uchwała Nr III/45/2014

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr III/46/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr III/47/2014

w sprawie wyrażenia woli wynajmu lokali mieszkalnych dla kadry naukowej tworzonego przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku lekarskiego

Uchwała Nr III/49/2014

w sprawie zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, nadania Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej imienia oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr III/48/2014

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Uchwała Nr III/50/2014

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22394930
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl