Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr IV/52/2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IV/53/2015

uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na rok 2015

Uchwała Nr IV/54/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu w 2015 r.

Uchwała Nr IV/55/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2015 r.

Uchwała Nr IV/56/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie

Uchwała Nr IV/57/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr IV/58/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Uchwała Nr IV/59/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

Uchwała Nr IV/60/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staszica w Rzeszowie

Uchwała Nr IV/61/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica

Uchwała Nr IV/63/2015

w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działki położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr IV/62/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr IV/64/2015

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody, do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do ceny miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/65/2015

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/66/2015

w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IV/67/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Międzynarodowa synergia inteligentnych miast” w ramach naboru do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja

Uchwała Nr IV/69/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr IV/68/2015

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr V/70/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr V/71/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/72/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/73/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr VI/75/2015

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia pomocy rodzinom Polaków ewakuowanych z Ukrainy

Uchwała Nr VI/74/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr VI/76/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/77/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej i Cienistej

Uchwała Nr VI/79/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego

Uchwała Nr VI/78/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/80/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego

Uchwała Nr VI/82/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny

Uchwała Nr VI/81/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Malowniczej

Uchwała Nr VI/83/2015

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/84/2015

w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 4 w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/85/2015

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 37 i Publicznego Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/87/2015

w sprawie realizacji projektu w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”

Uchwała Nr VI/86/2015

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/88/2015

w sprawie realizacji projektu w ramach projektu systemowego pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus +

Uchwała Nr VI/90/2015

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Lubenia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr VI/89/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompozyty w lotnictwie: techniczne i zarządcze umiejętności dla wysokiej wydajności” w ramach naboru do Programu Erasmus+, Akcja 2: Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Uchwała Nr VI/91/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia miasta Rzeszowa do Związku Miast Polskich

Uchwała Nr VI/92/2015

w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/94/2015

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/93/2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/95/2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/96/2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/97/2015

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/98/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Zielarska)

Uchwała Nr VI/99/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Jana Wywrockiego)

Uchwała Nr VI/100/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Ludwika Chmury)

Uchwała Nr VI/101/2015

w sprawie nadania nazwy placu na terenie miasta Rzeszowa (Plac Biskupów Janów z Rzeszowa)
Ilość odwiedzin: 22553456
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl