Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr IX/152/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IX/153/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr IX/154/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr IX/156/2015

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Sprzeciwu wobec wyburzania willi przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/155/2015

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa”

Uchwała Nr IX/157/2015

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr IX/158/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/159/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z o.o.

Uchwała Nr IX/160/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

Uchwała Nr IX/161/2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/162/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Okrzei

Uchwała Nr IX/163/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Porąbki

Uchwała Nr IX/165/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr IX/164/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego

Uchwała Nr IX/167/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/166/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/168/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr IX/169/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli

Uchwała Nr IX/170/2015

w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków, do miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IX/171/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032

Uchwała Nr IX/173/2015

w sprawie określenia diet dla radnych Miasta Rzeszowa i przewodniczących Rad Osiedli

Uchwała Nr IX/172/2015

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok

Uchwała Nr IX/174/2015

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie

Uchwała Nr X/175/2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr X/176/2015

zmieniająca uchwałę w sprawe uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/177/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/178/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XI/179/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XI/180/2015

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/181/2015

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XI/182/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 266/3/2015 pomiędzy ulicami Warszawską i Miłocińską w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/183/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/184/2015

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr XI/185/2015

w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr XI/186/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Uchwała Nr XI/187/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Al. Solidarności w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/188/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Tajęcinie i Jasionce

Uchwała Nr XI/189/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XI/190/2015

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016 – 2019

Uchwała Nr XI/191/2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019

Uchwała Nr XI/192/2015

w sprawie powołania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XI/193/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Opracowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”

Uchwała Nr XI/194/2015

w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XI/195/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu na realizację projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa i Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie”

Uchwała Nr XI/196/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania inteligentnych miast przyszłości” w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań

Uchwała Nr XI/197/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń w zakresie miejskich innowacji społecznych” (ang. „Tactical Urban Social Innovation Exchange”) w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieć Planowania Działań

Uchwała Nr XI/198/2015

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/199/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XI/200/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XII/201/2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2014 rok.
Ilość odwiedzin: 22263427
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl