Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XII/202/2015

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2014 rok.

Uchwała Nr XII/203/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XII/204/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XII/205/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/206/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka – Kaczenice” w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/207/2015

w sprawie stanowiska Gminy Miasta Rzeszowa dotyczącego realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 22.

Uchwała Nr XII/208/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/209/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Sosnowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/210/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XII/211/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Podpromie.

Uchwała Nr XII/212/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy Al. gen. Sikorskiego na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XII/213/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/214/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Magazynowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/215/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Staromiejskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/216/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/217/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/218/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/219/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie.

Uchwała Nr XII/220/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XII/221/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XII/222/2015

w sprawie odmowy uchwalenia "Wieloletniego planu inwestycyjnego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2018" przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO- STRUG" Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6.

Uchwała Nr XII/223/2015

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w serwisie internetowym.

Uchwała Nr XII/224/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Uchwała Nr XII/225/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XII/226/2015

w sprawie realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Uchwała Nr XII/227/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XII/228/2015

w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XII/229/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XIII/231/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XIII/230/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIII/233/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIII/232/2015

w sprawie emisji obligacji

Uchwała Nr XIII/235/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XIII/234/2015

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym

Uchwała Nr XIII/236/2015

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”

Uchwała Nr XIII/237/2015

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017”

Uchwała Nr XIII/239/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/238/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 268/5/2015 terenów strefy rekreacji w rejonie al. Sikorskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/240/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 260/12/2013 pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie – część I

Uchwała Nr XIII/241/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ul. Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/242/2015

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XIII/243/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Uchwała Nr XIII/245/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/246/2015

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla Budziwój w Rzeszowie i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Osiedla Biała w Rzeszowie na okres od 3 września 2015 r. do 2 września 2016 r., przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie

Uchwała Nr XIII/244/2015

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/247/2015

w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIII/248/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIII/250/2015

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Rzeszów w monografii Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

Uchwała Nr XIII/249/2015

w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIII/252/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Ilość odwiedzin: 22282773
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl