Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XIII/251/2015

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie logo Rzeszów stolica innowacji oraz herbu miasta Rzeszów na słodyczach Wytwórni Ciast i Lodów SANTOS

Uchwała Nr XIV/253/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/254/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XIV/255/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XIV/256/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 39/1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/258/2015

uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych alei Tadeusza Rejtana i części ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/257/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/259/2015

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg publicznych w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/260/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XIV/261/2015

w sprawie określenia zasad zbycia udziałów przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o. o.

Uchwała Nr XIV/263/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Straszydlu gmina Lubenia

Uchwała Nr XIV/262/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

Uchwała Nr XIV/264/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej

Uchwała Nr XIV/265/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej

Uchwała Nr XIV/266/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ¼ części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 3, w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/268/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/267/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/269/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XIV/270/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Moniuszki

Uchwała Nr XIV/271/2015

w sprawie wspólnej realizacji zadania obejmującego budowę drogi wojewódzkiej od ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe drogi ekspresowej S19

Uchwała Nr XIV/272/2015

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXI/1496/2014 z dnia 28 października 2014 r. dotyczącego „Planu rozwoju, modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie na lata 2015 – 2017”

Uchwała Nr XIV/274/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/273/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XIV/276/2015

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XIV/275/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rzeszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XIV/278/2015

w sprawie realizacji projektu pn. „Książki i edukacja medialna online” („Books, Media and Online Reading Education”)

Uchwała Nr XIV/277/2015

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/280/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XIV/279/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej” w ramach naboru do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rok 2015, Granty standardowe

Uchwała Nr XV/281/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XV/282/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XV/283/2015

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XV/285/2015

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała Nr XV/284/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr XV/287/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/286/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/289/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/288/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/292/2015

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/291/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/290/2015

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XV/294/2015

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 25/2/2009 – część A Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/293/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 269/6/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/295/2015

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 2

Uchwała Nr XV/297/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/296/2015

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/298/2015

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie na okres od 12 listopada 2015 r. do 11 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XV/299/2015

w sprawie wyłączenia z pasa drogowego działek położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/301/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej

Uchwała Nr XV/300/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie Al. Sikorskiego i ul. Strażackiej w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22282993
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl