Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XV/303/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 5

Uchwała Nr XV/302/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza

Uchwała Nr XV/305/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 867/2 w obr. 218

Uchwała Nr XV/304/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XV/307/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/306/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/309/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/308/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/310/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza Rejtana

Uchwała Nr XV/311/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Al. Tadeusza Rejtana

Uchwała Nr XV/313/2015

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ul. Warszawskiej, ul. Lubelskiej i al. Wyzwolenia oraz al. gen. Leopolda Okulickiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XV/312/2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XV/315/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku

Uchwała Nr XV/316/2015

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalania ich wysokości

Uchwała Nr XV/314/2015

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XV/317/2015

w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVI/318/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Myśl logicznie, działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów" w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

Uchwała Nr XVI/319/2015

w sprawie uchwalenia "Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVI/320/2015

w sprawie uchwalenia "Programu rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVI/321/2015

w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVI/322/2015

w sprawie uchwalenia "Studium programowo - przestrzennego gospodarki wodno - ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVI/323/2015

w sprawie uchwalenia "Studium programowo - przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVI/324/2015

w sprawie uchwalenia "Koncepcji lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Uchwała Nr XVII/325/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVII/327/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XVII/326/2015

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

Uchwała Nr XVII/329/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/328/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 270/7/2015 „Budziwój – Podwisłocznia” w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/331/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 273/10/2015 w rejonie al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/330/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/332/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/333/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/334/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/336/2015

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr XVII/335/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 40/2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XVII/338/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Miasto zabudowanej nieruchomości przy ul. Trembeckiego 3

Uchwała Nr XVII/337/2015

w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego Ofiary Katastrofy Smoleńskiej

Uchwała Nr XVII/339/2015

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Lisa Kuli 20

Uchwała Nr XVII/340/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy Placu Śreniawitów w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/341/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia

Uchwała Nr XVII/342/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Rejtana w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/344/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/343/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVII/345/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/346/2015

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/347/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XVII/349/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego i ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie

Uchwała Nr XVII/348/2015

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Uchwała Nr XVII/351/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XVII/350/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22263262
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl