Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXII/450/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/451/2016

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.

Uchwała Nr XXII/452/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025

Uchwała Nr XXII/453/2016

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006 - II Staroniwa Północ w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/454/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/455/2016

w sprawie przyjęcia deklaracji

Uchwała Nr XXII/456/2016

w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zmiany art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Uchwała Nr XXII/457/2016

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/458/2016

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/459/2016

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/460/2016

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/461/2016

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie

Uchwała Nr XXII/462/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Załęskiej

Uchwała Nr XXII/463/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza

Uchwała Nr XXII/465/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kotuli

Uchwała Nr XXII/464/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Słonecznikowej

Uchwała Nr XXII/466/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego

Uchwała Nr XXII/467/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Św. Floriana

Uchwała Nr XXII/468/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy al. Armii Krajowej

Uchwała Nr XXII/469/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Aleksandra Zelwerowicza

Uchwała Nr XXII/470/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXII/471/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXII/472/2016

w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych, zajętych pod pas drogowy ulicy Połonińskiej

Uchwała Nr XXII/473/2016

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020."

Uchwała Nr XXII/474/2016

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.”

Uchwała Nr XXII/475/2016

wyrażenia zgody na używanie nazwy Rzeszów w znaku towarowym

Uchwała Nr XXII/476/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIII/477/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXIII/478/2016

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/479/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/480/2016

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr XXIII/482/2016

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/481/2016

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XXIII/484/2016

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr XXIII/483/2016

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa i Gminy Krasne, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr XXIII/485/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 279/2/2016 pomiędzy ul. A. Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/486/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/488/2016

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/487/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 41/1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej

Uchwała Nr XXIII/490/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/489/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/452/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025

Uchwała Nr XXIII/491/2016

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/493/2016

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XXIII/492/2016

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XXIII/495/2016

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XXIII/494/2016

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XXIII/496/2016

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Uchwała Nr XXIII/497/2016

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/499/2016

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rzeszowa w 2016 roku

Uchwała Nr XXIII/498/2016

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie
Ilość odwiedzin: 22410078
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl