Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXXVII/786/2017

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów w przypadku wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu lub skrajnie niskich temperatur

Uchwała Nr XXXVII/787/2017

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVII/788/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy "św. Jana Nepomucena" na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/789/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/790/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/791/2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr XXXVIII/792/2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Uchwała Nr XXXVIII/793/2017

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXVIII/795/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XXXVIII/796/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVIII/797/2017

w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr XXXVIII/798/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Baldachówka 8 w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr XXXVIII/799/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia

Uchwała Nr XXXVIII/800/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cytrynowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVIII/801/2017

zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/1349/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXVIII/803/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Moniuszki

Uchwała Nr XXXVIII/802/2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości, położonej w Rzeszowie, zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr XXXVIII/804/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia

Uchwała Nr XXXVIII/805/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

Uchwała Nr XXXVIII/806/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

Uchwała Nr XXXVIII/807/2017

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/809/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVIII/810/2017

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XXXVIII/811/2017

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Uchwała Nr XXXVIII/812/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Świlcza

Uchwała Nr XXXVIII/813/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/814/2017

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVIII/815/2017

w sprawie utworzenia osiedla Bzianka oraz zmiany uchwały w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/817/2017

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Regulaminowo - Statutowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/816/2017

w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVIII/818/2017

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/819/2017

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ekonomiczno – Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXVIII/820/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXIX/821/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXIX/822/2017

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała Nr XXXIX/823/2017

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała Nr XXXIX/824/2017

w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie

Uchwała Nr XL/825/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XL/826/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XL/827/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XL/828/2017

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych akcji imiennych w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/829/2017

w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/830/2017

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr I w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/832/2017

w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 44 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/831/2017

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/833/2017

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 26 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/834/2017

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/835/2017

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/836/2017

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XL/837/2017

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 22136526
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl