Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLIV/936/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/937/2017

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/938/2017

w wprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Uchwała Nr XLIV/940/2017

w sprawie przyjęcia wniosku

Uchwała Nr XLIV/939/2017

w wprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Uchwała Nr XLIV/941/2017

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uchwała Nr XLIV/942/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/943/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/944/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Pleśniarowicza w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/945/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Staszica

Uchwała Nr XLIV/946/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej

Uchwała Nr XLIV/947/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha

Uchwała Nr XLIV/948/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Tkackiej

Uchwała Nr XLIV/949/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jazowej

Uchwała Nr XLIV/950/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/951/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/952/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XLIV/953/2017

w sprawie zasad gospodarowania przez Gminę Miasto Rzeszów jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do niej udziałami

Uchwała Nr XLIV/954/2017

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr LX/1107/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów

Uchwała Nr XLIV/956/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Uchwała Nr XLIV/955/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/957/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/958/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała Nr XLIV/960/2017

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/959/2017

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok

Uchwała Nr XLIV/961/2017

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie

Uchwała Nr XLIV/962/2017

w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

Uchwała Nr XLIV/963/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XLIV/965/2017

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLIV/964/2017

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XLIV/966/2017

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLIV/967/2017

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLIV/969/2017

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bzianka

Uchwała Nr XLIV/968/2017

w sprawie zaliczenia ulicy Cichej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLIV/970/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XLV/971/2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 rok.

Uchwała Nr XLV/972/2017

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2016 rok.

Uchwała Nr XLV/973/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLV/974/2017

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLV/975/2017

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLV/976/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/977/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/978/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/979/2017

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspó1ników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XLV/980/2017

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XLV/981/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XLV/982/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych.

Uchwała Nr XLV/984/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Cienistej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/983/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/985/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cienistej w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 21766960
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl