Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLV/986/2017

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLV/987/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego.

Uchwała Nr XLV/988/2017

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w rejonie Snowparku na Podpromiu.

Uchwała Nr XLV/989/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/991/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Autostrada do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLV/990/2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLV/992/2017

w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Edukacji Szkolna w programie Erasmus+.

Uchwała Nr XLV/993/2017

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 8 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLV/994/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XLV/995/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr XLV/996/2017

w sprawie likwidacji jednostek budżetowych w związku z reformą ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XLVI/997/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XLVI/998/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/999/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany rozporządzenia.

Uchwała Nr XLVI/1000/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uchwała Nr XLVI/1001/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Uchwała Nr XLVI/1002/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie, na rzecz Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała Nr XLVI/1003/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Pelargonii, Zenitowej, Kwiatkowskiego.

Uchwała Nr XLVI/1004/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLVI/1005/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/1006/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Ługowej.

Uchwała Nr XLVI/1007/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Furtaka.

Uchwała Nr XLVI/1008/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Warneńczyka.

Uchwała Nr XLVI/1010/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr XLVI/1009/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, na rzecz Gminy Trzebownisko.

Uchwała Nr XLVI/1011/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.

Uchwała Nr XLVI/1012/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie realizacji projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I”.

Uchwała Nr XLVI/1013/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XLVI/1015/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr XLVI/1014/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów dodatkowych akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stal Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLVI/1016/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XLVI/1017/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Uchwała Nr XLVI/1018/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie kontynuacji partnerskich stosunków pomiędzy miastami Rzeszów/Polska i Fangchenggang/Chiny.

Uchwała Nr XLVI/1019/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zaliczenia ulicy Małopolskiej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XLVII/1022/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.

Uchwała Nr XLVII/1023/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.

Uchwała Nr XLVIII/1024/2017 z dnia 29 sierpnia 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1025/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLVIII/1026/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy.

Uchwała Nr XLVIII/1027/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice.

Uchwała Nr XLVIII/1029/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Uchwała Nr XLVIII/1028/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno.

Uchwała Nr XLVIII/1031/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rzeszowa”.

Uchwała Nr XLVIII/1032/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XLVIII/1033/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 46/3/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Kiepury i ul. Wieniawskiego na osiedlu Zalesie.

Uchwała Nr XLVIII/1034/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1035/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1036/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.
Ilość odwiedzin: 21767856
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl