Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XLVIII/1037/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1038/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1039/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1040/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLVIII/1041/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr XLVIII/1042/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody.

Uchwała Nr XLVIII/1044/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego współpracy w dziedzinie zachowania i promowania historii europejskiej w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1: Partnerstwo miast.

Uchwała Nr XLVIII/1043/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Europejska współpraca na rzecz seniorów” w ramach naboru do Programu Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.2: Sieci miast.

Uchwała Nr XLVIII/1045/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miasta Rzeszów” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XLVIII/1046/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr XLVIII/1047/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o. na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Rzeszowie przy ul. Orląt Lwowskich 2A i Rataja 10.

Uchwała Nr XLVIII/1048/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Strażackiej.

Uchwała Nr XLVIII/1049/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości lokalowej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.

Uchwała Nr XLVIII/1050/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2712/1, położonych w obr. 216 Rzeszów – Staromieście.

Uchwała Nr XLVIII/1051/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLVIII/1052/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr XLVIII/1053/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr XLVIII/1054/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania Urzędu Miasta Rzeszowa jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego.

Uchwała Nr XLVIII/1055/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Uchwała Nr XLVIII/1057/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzianka.

Uchwała Nr XLIX/1058/2017 z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLIX/1059/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLIX/1060/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr XLIX/1061/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uchwała Nr XLIX/1062/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego.

Uchwała Nr XLIX/1064/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Pileckich.

Uchwała Nr XLIX/1063/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza.

Uchwała Nr XLIX/1065/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicach: Dalekiej, Osmeckiego, Langiewicza, Wierzbowej.

Uchwała Nr XLIX/1066/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Brydaka, Przy Torze, Iranka Osmeckiego, Kwiatkowskiego, Wschodniej.

Uchwała Nr XLIX/1067/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Rumiankowej, Kwiatkowskiego, Zygmunta Starego.

Uchwała Nr XLIX/1068/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLIX/1069/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLIX/1070/2017 z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr XLIX/1071/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XLIX/1072/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr XLIX/1073/2017 z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr XLIX/1074/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu.

Uchwała Nr XLIX/1075/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii.

Uchwała Nr XLIX/1077/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody.

Uchwała Nr XLIX/1076/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu ich zawarcia.

Uchwała Nr XLIX/1078/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+.

Uchwała Nr XLIX/1079/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XLIX/1080/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XLIX/1081/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie pozbawienia ulicy Rzecha w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej.

Uchwała Nr XLIX/1082/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie pozbawienia niektórych ulic w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej.

Uchwała Nr XLVIII/1030/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr L/1084/2017 z dnia 24 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr L/1085/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.
Ilość odwiedzin: 21767215
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl