Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr L/1086/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr L/1088/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Uchwała Nr L/1089/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020”.

Uchwała Nr L/1090/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Azaliowej, Siennej, Legionów, Krawieckiej.

Uchwała Nr L/1091/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Edwarda Brydaka, Synów Pułku, Kwiatkowskiego, Podwisłocze.

Uchwała Nr L/1092/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr L/1093/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kowalskiej.

Uchwała Nr L/1094/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze.

Uchwała Nr L/1095/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Małopolskiej.

Uchwała Nr L/1097/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/1096/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35.

Uchwała Nr L/1098/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Chmielnik.

Uchwała Nr L/1099/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr L/1100/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji mikroprojektu pn. „Szlakiem karpackich ziół” w ramach programu INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Uchwała Nr L/1102/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/1101/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr L/1103/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uzgodnienia Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Uchwała Nr L/1104/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr L/1105/2017 z dnia 24 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Uchwała Nr L/1106/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr L/1110/2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Bzianka.

Uchwała Nr LI/1111/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LI/1113/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr LI/1112/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Uchwała Nr LI/1114/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Rzeszów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwała Nr LI/1115/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2017 rok.

Uchwała Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Uchwała Nr LI/1117/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uchwała Nr LI/1118/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwała Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LI/1119/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr LI/1121/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr LI/1122/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1123/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1124/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1125/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1126/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1127/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1128/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1129/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1130/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 11 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1131/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 8 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1132/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1133/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1135/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1134/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.
Ilość odwiedzin: 21785017
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl