Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LI/1136/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1137/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1139/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1138/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 12 w Rzeszowie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała Nr LI/1140/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1141/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1142/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1143/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1144/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1146/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1145/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1147/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1148/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1149/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1150/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1151/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1153/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1152/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 7 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1154/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1155/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1156/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1157/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1158/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 20 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1159/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1160/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1161/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1162/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1163/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1164/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1165/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Rzeszowie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Uchwała Nr LI/1166/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała Nr LI/1168/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1167/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu IX Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1169/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1170/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1171/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania do realizacji projektu pn. „Rzeszowskie szkoły otwarte na eksperyment i technologie informacyjno - komunikacyjne” ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Uchwała Nr LI/1172/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia apelu o umieszczenie w szkołach Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr LI/1173/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr LI/1174/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 280/3/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1175/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1176/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2018, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18.

Uchwała Nr LI/1177/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LI/1178/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Krasne.

Uchwała Nr LI/1179/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LI/1180/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LI/1181/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Witkacego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1182/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1183/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Czackiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1184/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

Uchwała Nr LI/1185/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 21865246
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl