Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LVIII/1356/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/1357/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVIII/1358/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr LVIII/1359/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia na rok 2018 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LVIII/1360/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania imienia Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LVIII/1361/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany w statucie Rzeszowskiego Domu Kultury

Uchwała Nr LVIII/1362/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LVIII/1363/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr LVIII/1365/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LVIII/1346/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”

Uchwała Nr LVIII/1348/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha

Uchwała Nr LIX/1366/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LIX/1367/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LIX/1368/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1369/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do XIV

Uchwała Nr LIX/1370/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Sadowej w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1371/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1372/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1373/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Monte Cassino i Staroniwskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1374/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1375/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr LIX/1376/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Robotniczej

Uchwała Nr LIX/1377/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr LIX/1378/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Targowej

Uchwała Nr LIX/1379/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1380/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr LIX/1381/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LIX/1382/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie

Uchwała Nr LIX/1383/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o w Boguchwale, ul. Suszyckich 9

Uchwała Nr LIX/1384/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Tak na TIK w SP – 3 – podnosimy jakość kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr LIX/1385/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr LIX/1386/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla przedszkoli publicznych w Rzeszowie – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Uchwała Nr LIX/1387/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód

Uchwała Nr LIX/1388/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

Uchwała Nr LIX/1389/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasta Sanoka zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1390/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Głogów Małopolski zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1391/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1392/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1393/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/1080/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1394/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1395/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Jasło zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1396/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1397/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Trzebownisko zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1398/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Włocławek zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr LIX/1399/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LIX/1400/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr LIX/1401/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na odznace pamiątkowej Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie

Uchwała Nr LX/1402/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2017 rok.

Uchwała Nr LX/1403/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2017 rok.
Ilość odwiedzin: 22552848
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl