Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LX/1404/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LX/1405/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LX/1406/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LX/1407/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.

Uchwała Nr LX/1409/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LX/1410/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016 roku Nr XVII/590/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 282/5/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część II.

Uchwała Nr LX/1411/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LX/1412/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – I w Rzeszowie.

Uchwała Nr LX/1413/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Nadbrzeżnej.

Uchwała Nr LX/1414/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Piekarskiej, Goździkowej.

Uchwała Nr LX/1415/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LX/1416/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok.

Uchwała Nr LX/1417/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jana Styki w Rzeszowie, na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

Uchwała Nr LX/1419/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wybudowanie regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LX/1420/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LX/1422/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie.

Uchwała Nr LX/1421/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała Nr LX/1423/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9.

Uchwała Nr LX/1424/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr LX/1425/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LX/1426/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich, na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LX/1427/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uchwała Nr LX/1428/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Uchwała Nr LX/1429/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród.

Uchwała Nr LX/1430/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Uchwała Nr LX/1431/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Uchwała Nr LXI/1432/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/1426/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LXII/1434/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXII/1435/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXII/1436/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXII/1437/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rzeszowa na lata 2018 – 2022”

Uchwała Nr LXII/1438/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody.

Uchwała Nr LXII/1439/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Furtaka.

Uchwała Nr LXII/1440/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Tarnowskiej.

Uchwała Nr LXII/1441/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej.

Uchwała Nr LXII/1442/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1443/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zielnej, Z. Nałkowskiej, Goździkowej, Brydaka, Zimowit, Krakowskiej, Potokowej.

Uchwała Nr LXII/1444/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Mieszka I w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1445/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1446/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zenitowej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1447/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, ulicę Łączną w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1448/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. św. Marcina.

Uchwała Nr LXII/1449/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Świętego Mikołaja.

Uchwała Nr LXII/1450/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.

Uchwała Nr LXII/1451/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała Nr LXII/1452/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A

Uchwała Nr LXII/1453/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta.

Uchwała Nr LXII/1454/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie uzgodnienia zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXII/1455/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Ilość odwiedzin: 22552936
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl