Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LX/1408/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uchwała Nr LX/1418/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta dot. zamiany działek.

Uchwała Nr LXIII/1458/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.

Uchwała Nr LXIII/1459/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.

Uchwała Nr LXIII/1460/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Rzeszów do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów.

Uchwała Nr LXIII/1461/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIII/1462/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXIII/1463/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXIII/1465/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa latach 2014-2017.

Uchwała Nr LXIII/1466/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIII/1467/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto.

Uchwała Nr LXIII/1468/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIII/1469/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uchwała Nr LXIII/1470/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIII/1471/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXIII/1472/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok.

Uchwała Nr LXIII/1473/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LXIII/1474/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LXIII/1475/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LXIII/1476/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Uchwała Nr LXIII/1477/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto Rzeszów posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie zbycia akcji.

Uchwała Nr LXIII/1478/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Uchwała Nr LXIII/1479/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Uchwała Nr LXIII/1480/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20120.

Uchwała Nr LXIII/1481/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Uchwała Nr LXIII/1482/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr LXIII/1483/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXIII/1484/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Uchwała Nr LXIII/1485/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

Uchwała Nr LXIII/1486/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Uchwała Nr LXIII/1487/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Wywrockiego.

Uchwała Nr LXIII/1488/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego.

Uchwała Nr LXIII/1489/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr LXIII/1490/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr LXIII/1491/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Uchwała Nr LXIII/1492/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto.

Uchwała Nr LXIII/1493/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe w sprawie połączenia osiedli.

Uchwała Nr LXIII/1494/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIII/1495/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXIII/1496/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Rzeszowa odrębnych obwodów głosowania, w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała Nr LXIV/1499/2018 z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LXV/1500/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXV/1501/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXV/1502/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXV/1503/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie – w części A.

Uchwała Nr LXV/1504/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Boguchwała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Ilość odwiedzin: 22552864
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl