Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXV/1505/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1506/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku konturem od 1 do 35.

Uchwała Nr LXV/1507/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.

Uchwała Nr LXV/1508/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr LXV/1509/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 300/5/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 „Wilkowyja – Kamionka II” w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1510/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 301/6/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII.

Uchwała Nr LXV/1511/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna w programie Erasmus+.

Uchwała Nr LXV/1512/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1513/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Uchwała Nr LXV/1514/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Kwarcowej.

Uchwała Nr LXV/1515/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.

Uchwała Nr LXV/1516/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.

Uchwała Nr LXV/1517/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Gen. Leopolda Okulickiego.

Uchwała Nr LXV/1518/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej.

Uchwała Nr LXV/1519/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Stafanii Michlewskiej.

Uchwała Nr LXV/1520/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Króla Kazimierza w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1521/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1522/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Niezapominajek, Cichej.

Uchwała Nr LXV/1523/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Miłocińskiej, Brydaka, Krośnieńskiej.

Uchwała Nr LXV/1524/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXV/1525/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXV/1526/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej.

Uchwała Nr LXV/1527/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2710/3 i 2711/4, położonej w obr. 216 Rzeszów – Staromieście.

Uchwała Nr LXV/1528/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

Uchwała Nr LXV/1529/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr LXV/1530/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr LXV/1531/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu.

Uchwała Nr LXV/1532/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha.

Uchwała Nr LXV/1533/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr LXV/1534/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu.

Uchwała Nr LXV/1535/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Piaskowej.

Uchwała Nr LXV/1536/2018 z dnia 25 września 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXV/1537/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sieniora w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1538/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1539/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z równoczesnym obciążeniem go prawem służebności.

Uchwała Nr LXV/1540/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020”.

Uchwała Nr LXV/1541/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zaliczenia ulicy Ludwika Bernackiego w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr LXV/1542/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032.

Uchwała Nr LXV/1543/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1391/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Hyżne zadania z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr LXV/1544/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Rzeszowa na odznace rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXV/1546/2018 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXVI/1547/2018 z dnia 16 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXVI/1548/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXVI/1549/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXVI/1550/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn w 2018 roku.

Uchwała Nr LXVI/1551/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 52/4/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka

Uchwała Nr LXVI/1552/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/5/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście.

Uchwała Nr LXVI/1553/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 302/7/2018 po południowej stronie ul. Olbrachta w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVI/1554/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 303/8/2018 przy ul. Bajecznej w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 22552791
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl