Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LXVI/1555/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVI/1556/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVI/1557/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXVI/1558/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy: Brydaka.

Uchwała Nr LXVI/1559/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr LXVI/1560/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVI/1561/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVI/1562/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Uchwała Nr LXVI/1563/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Uchwała Nr LXVI/1564/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Krogulskiego.

Uchwała Nr LXVI/1565/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej.

Uchwała Nr LXVI/1566/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.

Uchwała Nr LXVI/1567/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr LXVI/1568/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr LXVI/1569/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

Uchwała Nr LXVI/1570/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr LXVI/1571/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uchwała Nr LXVI/1572/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu dla Dzieci „MIESZKO” poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Dom dla Dzieci „BOLESŁAW”, oraz nadania statutu nowo powstałej placówce.

Uchwała Nr LXVI/1573/2018 z dnia 16 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Uchwała Nr LXVI/1574/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie nadania numeru porządkowego szkole podstawowej.

Uchwała Nr LXVI/1575/2018 z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr LXVII/1576/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXVII/1577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXVII/1578/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr LXVII/1579/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

Uchwała Nr LXVII/1580/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”.

Uchwała Nr LXVII/1581/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok i za 2019 rok.

Uchwała Nr LXVII/1582/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr LXVII/1583/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.

Uchwała Nr LXVII/1584/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A.

Uchwała Nr LXVII/1585/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 305/10/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.

Uchwała Nr LXVII/1586/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.

Uchwała Nr LXVII/1587/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie nabycia mienia na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od Powiatu Rzeszowskiego.

Uchwała Nr LXVII/1588/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rzeszowa od Gminy Tyczyn i Gminy Głogów Małopolski.

Uchwała Nr LXVII/1589/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Uchwała Nr LXVII/1590/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr LXVII/1591/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.

Uchwała Nr LXVII/1592/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr LXVII/1593/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Uchwała Nr LXI/1433/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
Ilość odwiedzin: 22552883
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl