Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno - Budżetowej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/10/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/11/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr I/12/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie stanowiska Rady Miasta Rzeszowa dotyczącego wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759 z późn. zm.)

Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Miasto Rzeszów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa oraz wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne.

Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11.

Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Mieszka I.

Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Herbowej.

Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.

Uchwała Nr II/25/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Dunikowskiego, Al. Józefa Piłsudskiego, Rzecha.

Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Kopernika i Zimowit w Rzeszowie.

Uchwała Nr II/27/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

Uchwała Nr II/28/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy al. Powstańców Warszawy i Langiewicza w Rzeszowie.

Uchwała Nr II/29/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i obciążenie nieruchomości.

Uchwała Nr II/30/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała Nr II/31/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.

Uchwała Nr II/32/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej.

Uchwała Nr II/33/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej.

Uchwała Nr II/34/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów w prawo własności tych gruntów.

Uchwała Nr II/35/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr II/36/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/37/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/38/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/39/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr II/40/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Uchwała Nr II/43/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr II/44/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr II/45/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr III/46/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/47/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr III/48/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/50/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r
Ilość odwiedzin: 22399946
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl