Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr V/78/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr V/79/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Uchwała Nr V/80/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar

Uchwała Nr V/81/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr V/82/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście

Uchwała Nr VI/83/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/84/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr VI/85/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/86/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/87/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 307/2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI.

Uchwała Nr VI/88/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 53/5/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Staromieście

Uchwała Nr VI/89/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/523/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodległości w Rzeszowie.

Uchwała Nr VI/90/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych

Uchwała Nr VI/91/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Seniora w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/92/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/93/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Władysława Bełzy

Uchwała Nr VI/94/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/95/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/96/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Zajęczej, Zimowit, Ciasnej

Uchwała Nr VI/97/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej

Uchwała Nr VI/98/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Chopina

Uchwała Nr VI/99/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej

Uchwała Nr VI/100/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr VI/101/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr VI/102/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr VI/103/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr VI/104/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody

Uchwała Nr VI/105/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingu) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie.

Uchwała Nr VI/106/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie apelu o zmianę Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Uchwała Nr VI/107/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.1.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VI/108/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2019 wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód.

Uchwała Nr VI/109/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Uchwała Nr VI/110/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej placówek opiekuńczo – wychowawczych

Uchwała Nr VI/111/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VI/112/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Uchwała Nr VI/113/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa w albumie „Zaproszenie do Rzeszowa”.

Uchwała Nr VI/114/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa

Uchwała Nr VI/115/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rzeszowa zamieszkałymi na terenie osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli w sprawie zmiany granic osiedli: Przybyszówka i Franciszka Kotuli.

Uchwała Nr VI/116/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli: Dąbrowskiego i Staroniwa w sprawie zmiany granic osiedli i wyodrębnienia nowego osiedla Zawiszy Czarnego.

Uchwała Nr VI/117/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/118/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/119/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/120/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/121/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/122/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/123/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/124/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr VI/125/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie

Uchwała Nr VII/126/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr VII/127/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość odwiedzin: 22410260
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl