Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr XXII/444/2011

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2000 – 2015

Uchwała Nr XXII/445/2011

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXII/446/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr XXII/447/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXII/448/2011

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Uchwała Nr XXII/449/2011

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych w 2011 roku

Uchwała Nr XXII/450/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXII/451/2011

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

Uchwała Nr XXII/452/2011

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Uchwała Nr XXII/453/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o. o. w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/455/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat położonej przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/454/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu – Rzeszów Spółka z o. o.

Uchwała Nr XXII/456/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej

Uchwała Nr XXII/457/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu „Nowe Miasto” w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/458/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/459/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXII/460/2011

w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/461/2011

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/462/2011

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXII/463/2011

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015

Uchwała Nr XXII/464/2011

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Ilość odwiedzin: 22556351
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl