Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nadawanie lub zmiana nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych

 

Procedura dotycząca nadawania nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych została uregulowana Uchwałą Nr XXVIII/619/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2016 r.

 

Zgodnie z ww. uchwałą nazwy nadawane są:

 • ulicom, przez które rozumie się również aleje i drogi w granicach miasta, w tym drogi wewnętrzne, obiekty mostowe, tunele, ronda i węzły drogowe w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
 • placom, przez które rozumie się również skwery i rynki,
 • parkom,
 • innym terenowym obiektom publicznym (halom sportowym, stadionom itp.).

 

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy

 

Wszczęcie procedury nadania lub zmiany nazwy odbywa się na wniosek.

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy obiektu miejskiego może zostać zgłoszony przez:

 • Prezydenta Miasta Rzeszowa,
 • Komisje Rady Miasta Rzeszowa,
 • Kluby Radnych,
 • grupę co najmniej 3 radnych Miasta Rzeszowa,
 • Rady Osiedli,
 • grupę co najmniej 10% mieszkańców ulicy, jednak nie mniej niż 15 osób,
 • instytucje, organizacje i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Miasta Rzeszowa.


Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy,
 • wskazanie obiektu miejskiego, który ma być nazwany,
 • szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
 • propozycję nazwy,
 • uzasadnienie dotyczące obiektu i nazwy,
 • podpisy osób składających wniosek.

 

Wniosek należy adresować do Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, który kieruje go do komisji właściwej do spraw nazewnictwa oraz do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Komisja wydaje opinię w sprawie wniosków i te zaopiniowane poztywnie kieruje do Prezydenta Miasta celem przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Informację o negatywnej opinii komisji Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa kieruje do autorów wniosku.

Zasady nadawania lub zmiany nazwy

 

Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach wniosków zabiega się o utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta i charakteru nazewnictwa ulic w granicach osiedli oraz uwzględnienie nazw prostych w użyciu. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się nadanie nazwy przed upływem 3 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli z wnioskiem uzasadniającym takie odstępstwo wystąpi Prezydent Miasta Rzeszowa lub co najmniej dwa kluby radnych.

Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 


Opublikował(a): 12.09.2016 13:36, Patrycja Zagaja
Wytworzył(a): 08.09.2016 12:32, Mirosław Kubiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22282103
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl