Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr III/46/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/47/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr III/48/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/50/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r

Uchwała Nr III/51/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r

Uchwała Nr III/52/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

Uchwała Nr III/53/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała Nr III/54/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr III/55/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. I.

Uchwała Nr III/56/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/57/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr III/58/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Stadionowej

Uchwała Nr III/59/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

Uchwała Nr III/60/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

Uchwała Nr III/61/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr III/62/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr III/63/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rzeszowa na 2019 rok.

Uchwała Nr III/64/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr III/65/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr III/66/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr III/68/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/67/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr III/69/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr III/70/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr III/71/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr III/72/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.
Ilość odwiedzin: 21865266
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl