Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr IX/161/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr IX/162/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr IX/163/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Uchwała Nr IX/164/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Rzeszowa, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych

Uchwała Nr IX/165/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr IX/166/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część I.

Uchwała Nr IX/167/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246/14/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/168/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/169/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 312/7/2019 w rejonie ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/170/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 311/6/2019 „Zakole Wisłoka” w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/171/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 313/8/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 - I przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/172/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2011 terenu położonego w miejscowości Matysówka, gmina Tyczyn wraz z uchwałą Nr XXXII/264/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2011 terenu położonego w miejscowości Matysówka, gmina Tyczyn.

Uchwała Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/174/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Boguchwała, zadania publicznego obejmującego budowę drogi gminnej

Uchwała Nr IX/175/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/176/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/177/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza.

Uchwała Nr IX/178/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Wawelskiej.

Uchwała Nr IX/179/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/180/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Uchwała Nr IX/181/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Zelwerowicza

Uchwała Nr IX/182/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Stefanii Michlewskiej.

Uchwała Nr IX/183/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy ul. Spółdzielczej

Uchwała Nr IX/184/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/185/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr IX/186/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2019 roku.

Uchwała Nr IX/187/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie utworzenia osiedla Miłocin – św. Huberta

Uchwała Nr IX/188/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Matysówka

Uchwała Nr IX/189/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr IX/190/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Uchwała Nr IX/191/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

Uchwała Nr IX/192/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok.

Uchwała Nr IX/193/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IX/194/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Teraz Przedszkolaki!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr IX/195/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr IX/196/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr IX/197/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr IX/198/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Rzeszowa.

Uchwała Nr IX/199/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr IX/200/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr IX/201/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r.
Ilość odwiedzin: 22399979
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl